Sập quỳ

Mộc Giang Sơn cung cấp, đóng mới sập quỳ theo yêu cầu của khách hàng với nhiều loại gỗ như gỗ hương, gỗ gụ, gỗ lim, gỗ sồi, gỗ gõ đỏ…